Impregnering Cabriolet

Impregnering av tygcabrioleter bör göras regelbundet för att bibehålla den vatten- och smutsavvisande ytan.

Skyddar mot salt, trafikfilm och annat nedfall.